Peter Zwiersch

So ist das Leben - mein Leben - eben
 

Werk

Huidige werkzaamheden

Oplossingsgericht Denken, Handelen en Werken

Imcompany-trainingen Oplossingsgericht Denken, Handelen en Werken, coach Oplossingsgericht Denken, Handelen en Werken (individuele - en teamcoaching): voor meer informatie klik hier of stel uw vraag via het contactformulier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkhistorie

Na het behalen van mijn Mulo A diploma in mei 1968 ben ik gaan werken bij de Spaarbank te Rotterdam. 

01-09-1968 / 01-01-1991  - VSB bank en haar voorgangers.  Regio-  en Districtsdirecteur.

In 1990 en 1991 als Regiodirecteur commercieel en operationeel verantwoordelijk voor de Regio Dordrecht/Zuid-Hollandse Eilanden bestaande uit 28 kantoren en een personeelsbestand van 130 medewerkers. Als districtsdirecteur in 1987 en 1988 commercieel en operationeel verantwoor-delijk voor 11 bankkantoren in district Rotterdam Zuid-Oost. Hoofd Administratie van de Spaarbank Rotterdam VSB (1980/1987). Verschillende functies binnen de Spaarbank te Rotterdam (1968/1980) (*)

(*) vanaf 1 oktober 1972 tot 1 april 1974 ben ik werkzaam geweest bij accountantskantoor Borrie in Rotterdam. Daarna ben ik weer in dienst getreden bij de Spaarbank Rotterdam.

 01-01-1991 / 01-01-1994 - VSB bank, Adjunct-directeur Verkooporganisatie.

Onder andere verantwoordelijk voor de aansturing en ondersteuning van de operationele activi-teiten van de verkooporganisatie van de VSB bank die bestond uit: de kantorenorganisatie (310 kantoren), licentieorganisatie, het bedrijfsbureau en de  controlegroep. Activiteiten hadden te maken met marketing, personele aangelegenheden, ondernemersplannen, vestigingsbeleid en automatisering.

 01-02-1994 / 01-02-1996 - VSB bank, Programma manager.

Opzetten van en leidinggeven aan een afdeling programma - en projectmanagement. Deze afdeling coördineerde alle projecten binnen de VSB organisatie en rapporteerde hierover periodiek aan de directie. Tijdens deze periode een projectmanagementmethodiek ontwikkeld voor de Fortis organisatie en daarvoor eveneens trainingen verzorgd en ook  zelf gegeven. Tevens verantwoordelijk voor het ont-wikkelen en implementeren van een kwaliteitstraject binnen de VSB bank.

01-02-1996 / 01-01-2000 - Hoofd Business Development Fortis Nederland en MT lid Business unit.

Het opzetten van en leidinggeven aan de afdeling. De doelstelling van de afdeling was een maximale bijdrage te leveren aan de innovatieve slagkracht en de invulling van de strategie van Fortis Nederland door het initiëren van ontwikkelingen die innovatief (ontwikkelingen die nieuw waren voor de financiële dienstverlening in Nederland), strategisch van aard en business unit overschrijdend waren.                                                                                                           

Belangrijke issues: V(irtuele) F(inanciële) D(ienstverlening) zowel het concept, de commercie als de benodigde infrastructuur Infonet (Intranet binnen Fortis Nederland) / Kennismanagement en Customer Care.

01-01-2000 / 01-01-2001 -  T(otal) C(are) (matri)X B.V. i.o./ CEO en medeoprichter onderneming.                                               

Inkoop, Marketing en Sales, Funding, HRM. De TCX dienstverlening richtte zich op werkgevers en werknemers. Het aanbod bestond uit Employee- en Personal Benefits pakketten. Het primaire distributiekanaal was internet/intra-net. In 2000 drukdoende geweest met de voorbereidingen voor de marktintroductie. Het concept werd uiterst positief ontvangen en bleek te voldoen aan een grote behoefte in de markt. Activiteiten uiteindelijk stopgezet wegens onvoldoende funding.

 12-03-2001 / 01-03-2002 - Labouchere

Werkzaam als Interim-manager bij Labouchere en verantwoordelijk voor het onderzoeken en implementeren van Additionele Distribu-tiekanalen. Het gaat hierbij zowel om producten als    om distributieconcepten. Tevens projectmanagementtrainingen aan medewerkers Dexia bank gegeven.

 01-03-2002 / 01-03-2004 - Eredivisie N.V.

Als Interim-manager Operations werkzaam bij de Eredivisie. Eerste prioriteit was het opzetten van de interne organisatie. Daarnaast en vanaf eind september 2001 voor een groot deel van de tijd medeverantwoordelijk voor het vermarkten van het product Eredivisie Voetbal en het ontwikkelen en implementeren van de Nieuwe Mediastrategie van de Eredivisie.                            

Vanaf  01-09-2003 - Bellehouse B.V.                                                                                           

Vanuit mijn Bellehouse B.V. ontwikkelen en organiseren van activiteiten op het gebied van: Managementtrainingen. De Management-trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van lei-derschap bij managers en hierdoor het succesvol doorvoeren van veranderingen (changemana-gement) in organisaties. In 2018 heb ik de B.V omgezet naar een eenmanszaak: Bellehouse.

23-03-2004 / 27-05-2005 - Stater N.V.                                                                                                                                                       

Als Interim-manager werkzaam bij Stater verantwoordelijk voor o.a. de projectgroep Organisatie & Change in een insourcingsproject en betrokken geweest bij de HRM aspecten.

2004 - 2005

Torsby School of Management: management-trainingen in Torsby, Zweden. Winterprogramma in 2004 en 2005 gedraaid. Is mede aanleiding geweest voor de oprichting van Torsby Sports & Activities

 01-11-2005 / 01-08-2007 - Fortis Commercial Finance Holding

Werkzaam bij Fortis Commercial Finance Holding als Interim Project officemanager voor een internationaal project voor de bouw van een nieuw centraal Backofficesysteem. Voorbereidende activiteiten voor de implementatie in verschillende landen zoals Duitsland, Denemarken/Zweden, Luxemburg uitgevoerd.

2006 - 2009

Mede-eigenaar van Torsby Sports & Activities en het Hotel Sports & Actives in Torsby, Zweden. 

 01-08-2007 / 01-09-2009 – Fortis Commercial Finance NL

Werkzaam bij Fortis Commercial Finance NL als Interim Project-Implementation manager verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe Back-Office systeem in Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken en Luxemburg. Overall projectmanager en diverse project-medewerkers gecoacht. Tevens betrokken geweest bij de verdere doorontwikkeling van pro-jectmanagement en changemanagement. Leidinggegeven aan een testafdeling waarmee indi-viduele- en teamontwikkelings activiteiten zijn uitgevoerd. Oplossingsgericht Denken en Managen ingevoerd.       

 08-06-2010  / 1-09-2011 - BKR

Interim-manager Relatiemanagement bij BKR. Belangrijk onderdeel van de opdracht bestond uit het ontwikkelen van de teams in de brede zin van het woord. Betrof zowel de harde componenten als de zachte componenten. Verantwoordelijk voor Accountmanagement, Relatiebeheer, Product-management, Interne - Externe Communicatie en Score (analisten). Lid van het MT. Tevens pro-jectmanager project Nieuw Prijsbeleid.

 01-07-2013 / 01-11-2014 - Computication

Project /changemanager en coach bij Computication. Verantwoordelijk voor zowel de interne projecten als de projecten voor en met de klanten. Professionaliseren van de organisatieon-derdelen en de klantgerichtheid.